Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Tin tức SGI Hà Nội

Tin tức SGI Hà Nội

SGI Hà Nội thông báo về việc thu thập xử lý dữ liệu cá nhân

Thực hiện theo quy định về thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, SGI Hà Nội thông báo áp dụng mẫu thỏa thuận thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu doanh nghiệp theo như file đính kèm.

Trân trọng thông báo!

>> 01.Thoa thuan thu thap_xu ly du lieu ca nhan.pdf

>> 02.Thoa thuan thu thap xu ly du lieu doanh nghiep.pdf

SGI Hà Nội thông báo thay đổi Giám đốc chi nhánh