Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu về SGI Hà Nội

Giới thiệu về SGI

Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul SGI được thành lập năm 1969, tiền thân là Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Hàn Quốc, với tư cách là người bạn đồng hành tin cậy của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong suốt những năm qua, Công ty đã và đang cung cấp các sản phẩm bảo lãnh đa dạng, và có sự tăng trưởng song hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc.

Là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ bảo hiểm bảo lãnh tại Hàn Quốc, Bảo hiểm bảo lãnh Seoul cũng đồng thời là đơn vị có thị phần đứng đầu về bảo lãnh và bảo hiểm tín dụng tại Hàn Quốc. Với bề dày kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực bảo hiểm bảo lãnh, SGI đang từng bước tiến ra thị trường quốc tế.

Với tình hình tài chính ổn định và lành mạnh, Bảo hiểm bảo lãnh Seoul đã được tổ chức S&P đánh giá tín nhiệm hạng “A+” và Fitch đánh giá hạng “AA-”. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul đang không ngừng nỗ lực để trở thành “Tổ chức tài chính hàng đầu thế giới”.

Cơ cấu chủ sở hữu

Tại thời điểm 31/12/2016 (Đơn vị: Số cổ phiếu)

Cơ cấu chủ sở hữu : Chủ sở hữu, Shareholding table
Chủ sở hữu Shareholding
KDIC* 32,764,453(93.85%)
Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 1,675,957(4.80%)
Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 470,749(1.35%)

* KDIC:Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc

Thông tin tài chính

(Triệu USD)

Tổng tài sản

Total Assets, FY2015:5,623.6, FY2016:5,843.7

Nợ phải trả

Total Liabilities, FY2015:2,594.4, FY2016:2,611.5

Vốn chủ sở hữu

Total Equity, FY2015:3,029.2, FY2016:3,232.2
Thông tin tài chính : FY2013, FY2014 Tổng tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu information
  FY2014 FY2013
Tổng tài sản 6,329.2 9,505.1
Nợ phải trả 3,005.4 3,073.6
Vốn chủ sở hữu 3.323.8 2,831.5

Các chỉ tiêu chính liên quan đến hoạt động kinh doanh

(Triệu USD)

Các chỉ tiêu chính liên quan đến hoạt động kinh doanh : Phân loại, FY2016, FY2015 Tăng (giảm) information
Phân loại 2016 2015 Tăng (giảm)
Doanh thu phí bảo hiểm 1,261,3 1.194,1 67,2Tăng
Chi bồi thường 346,3 519,0 172.7Giảm
Chi phí từ hoạt động kinh doanh 193,9 248,3 67,2Giảm
Tỷ lệ tổn thất(%) 46,9 55,8 8,9pGiảm
Tỷ lệ chi phí(%) 16,9 22,8 5,9pGiảm
Tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro(%) 421,1 458,4 37,3pGiảm
  • Năm Tài chính 2016, bắt đầu ngày 01/01/2016 và kết thúc ngày 31/12/2016.
  • Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Korean-IFRS
  • Tỷ giá hối đoái áp dụng: 1 USD = 1.208,5 Won (Tỷ giá hối đoái được Ngân hàng KEB Hana công bố ngày 31/12/2016)

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc : Công ty,Lĩnh vực hoạt động,Năm thành lập,Cổ phần nắm giữ table
Công ty Lĩnh vực hoạt động Năm thành lập Cổ phần nắm giữ
Công ty thông tin tín dụng SGI Thu hồi nợ Jan. 8, 2004 85.0%