Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Giới thiệu về SGI Hà Nội

Giới thiệu về SGI

Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul SGI được thành lập năm 1969, tiền thân là Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Hàn Quốc, với tư cách là người bạn đồng hành tin cậy của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong suốt những năm qua, Công ty đã và đang cung cấp các sản phẩm bảo lãnh đa dạng, và có sự tăng trưởng song hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc.

Là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ bảo hiểm bảo lãnh tại Hàn Quốc, Bảo hiểm bảo lãnh Seoul cũng đồng thời là đơn vị có thị phần đứng đầu về bảo lãnh và bảo hiểm tín dụng tại Hàn Quốc. Với bề dày kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực bảo hiểm bảo lãnh, SGI đang từng bước tiến ra thị trường quốc tế.

Với tình hình tài chính ổn định và lành mạnh, Bảo hiểm bảo lãnh Seoul đã được tổ chức S&P đánh giá tín nhiệm hạng “A+” và Fitch đánh giá hạng “AA-”. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul đang không ngừng nỗ lực để trở thành “Tổ chức tài chính hàng đầu thế giới”.

Cơ cấu cổ đông

Tại thời điểm 31/12/2022 (Đơn vị: Cổ phiếu)

Cơ cấu chủ sở hữu : Cổ đông, Cổ phần table
Cổ đông Cổ phần
KDIC* 32,764(93.85%)
Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 1,520(4.35%)
Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 627(1.80%)

* KDIC:Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc

Thông tin tài chính

(Triệu USD)

Tổng tài sản

Tổng tài sản, FY2018:6,886.8, FY2019:7,338.7, FY2020:8,415.4, FY 2021:8,500.0, FY 2022:7,498.3

Nợ phải trả

Nợ phải trả, FY2018:3,272.2, FY2019:3,470.5, FY2020:3,959.9, FY2021:3,865.0, FY2022:3,507.0

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu, FY2018:3,614.6, FY2019:3,868.2, FY2020:4,455.6, FY2021:4,635.1, FY2022:3,991.4

Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Hiệu quả hoạt động kinh doanh : Phân loại, FY2018, FY2019, FY2020, FY2021
Phân loại Đơn vị 2018 2019 2020 2021
Phí bảo hiểm gốc Triệu USD 1,713.6 1,630.4 1,795.2 1,683.6
Tỷ lệ tổn thất % 53.3 63.1 69.0 54.9
Khả năng thanh toán % 369.6 396.1 413.9 420.2
Giá trị bảo lãnh Tỷ USD 268.1 295.1 346.4 354.4
  • Báo cáo tài chính dựa trên chuẩn mực kế toàn quốc tế (IFRS) Hàn Quốc
  • Tỷ giá áp dụng: tính theo tỷ giá cơ bản của Ngân hàng KEB Hana vào ngày cuối cùng của mỗi năm tài chính

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc : Công ty,Lĩnh vực hoạt động,Năm thành lập,Cổ phần nắm giữ table
Công ty Lĩnh vực hoạt động Năm thành lập Cổ phần nắm giữ
SGI Credit Info.Co.,Ltd Thu hồi nợ 1/8/2004 85.0%
SGI Mena Môi giới bảo hiểm 8/8/2022 100%