Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Giới thiệu về SGI Hà Nội

Tổng quan

Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul tại Hà Nội (SGI Hà Nội) được thành lập theo Giấy phép số 73/GP/KDBH do Bộ Tài chính Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2014, đã trở thành Chi nhánh doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ nước ngoài đầu tiên được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

GIỚI THIỆU CHUNG

 1. Tên đầy đủ và chính thức
  • Tên đầy đủ (tiếng Anh) : Seoul Guarantee Insurance Company – Hanoi Branch Office
  • Tên đầy đủ (tiếng Việt) : Chi nhánh Công ty Bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội
 2. Tên viết tắt: SGI Hà Nội
 3. Đại diện: Mr Kwon Soon Yong            Chức vụ: Giám đốc chi nhánh
 4. Vốn điều lệ: 600.000.000.000 VNĐ
 5. Trụ sở chính: Phòng 901,tầng 9,tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 6. Mã số thuế: 0106639999
 7. Điện thoại: (+84-24) 3946 0322~ 3 Fax: (+84-24) 3946 0324
 8. Website: http://www.sgic.com.vn
 9. Giờ làm việc:   08:00-12:00/13:00-17:00  (Thứ Hai ~ Thứ Sáu)

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 1. Kinh doanh bảo hiểm bảo lãnh
 2. Kinh doanh tái bảo hiểm Phi nhân thọ
 3. Quản lý quỹ và đầu tư
 4. Các hoạt động khác theo quy định của Việt Nam

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang sinh sống, làm việc và hoạt động kinh doanh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

 1. Bảo hiểm bảo lãnh dự thầu
 2. Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 3. Bảo hiểm bảo lãnh tạm ứng
 4. Bảo hiểm bảo lãnh bảo hành
 5. Bảo hiểm Bảo lãnh đối ứng
 6. Bảo hiểm bảo lãnh khoản vay cá nhân