Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Giới thiệu về SGI Hà Nội

CI

Ý nghĩa màu sắc

Nhiệt huyết

Thể hiện lòng nhiệt huyết, sẵn sàng đương đầu với thách thức và tư duy đổi mới

Dẫn đầu

Biểu thị hình ảnh dẫn đầu với những bước nhảy vọt hướng ra thế giới

Uy tín

Thể hiện tính chuyên nghiệp và uy tín của một tổ chức chuyên nghiệp

LOGO

Symbol Mark

S, chữ cái đầu của SEOUL, đồng thời hình tượng hóa sự gặp gỡ giữa Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul và khách hàng.
G, chữ cái đầu của Guarantee (Bảo lãnh), thể hiện ý chí doanh nghiệp hướng tới dịch vụ với tiêu chuẩn chất lượng cao cùng mục tiêu gây dựng hình ảnh uy tín của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp dịch vụ bảo lãnh tới khách hàng.

KHẨU HIỆU

Slogan : your best credit patner

“ĐỐI TÁC TIN CẬY NHẤT CỦA BẠN”
Thể hiện mong muốn của Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul SGI là thực hiện một cách trung thành vai trò của "đối tác tin cậy nhất, tăng trưởng cùng khách hàng", vừa tăng cường khả năng cạnh tranh với các tổ chức toàn cầu, vừa cam kết nỗ lực để trở thành đối tác tín dụng được khách hàng yêu mến.

KIỂU LOGO

Logo Type : SGI서울보증
Logo Type : SGI Seoul Guarnatee Insurance

Cụm từ viết tắt SGI từ tiếng Anh phản ánh quyết tâm nâng cao nhận định của thế giới về một tổ chức tài chính mang tính toàn cầu, đồng thời cũng phản ánh quyết tâm nâng cao tính tiện ích trong việc sử dụng các dịch vụ bảo lãnh đối với các giao dịch quốc tế.