Chuyển đến nội dung chính
Hotline: 024 3946 0322
Email: suretyhanoi91@sgic.co.kr

Giới thiệu về SGI Hà Nội

Thông điệp từ Giám đốc SGI Hà Nội

Chào mừng Quý khách đến với website của Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul tại Hà Nội

Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul (SGI) là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm Bảo lãnh. Kể từ sau khi thành lập đến nay, SGI đã đặt nền tảng cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc, góp phần lớn cho sự phát triển của thị trường tín dụng qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bảo lãnh cho cả doanh nghiệp và cá nhân.

SGI hiện giữ vị trí đứng đầu Hàn Quốc về cung cấp dịch vụ bảo hiểm bảo lãnh. Nhờ quy mô phí bảo hiểm cùng tình hình tài chính lành mạnh, SGI được Fitch Ratings tiếp tục xếp hạng AA-(Stable) vào tháng 2 năm 2019, được Standards & Poors (S&P) xếp hạng A+ (Stable) vào tháng 6 năm 2018, cho thấy thế giới đã nhìn nhận SGI là công ty tài chính xuất sắc toàn cầu.Trên nền tảng được toàn cầu công nhận, SGI mạnh dạn tiến ra thị trường bảo lãnh quốc tế, và Việt Nam đã là điểm đến của chúng tôi.

Sau khi thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2007, SGI đã hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, đến tháng 10 năm 2014,SGI đã chính thức thành lập chi nhánh tại Hà Nội và trở thành chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 6 năm 2015, với mục tiêu tăng cường năng lực bảo lãnh, vốn được cấp của SGI Hà Nội được tăng lên 600 tỷ đồng. Trong tương lai, SGI Hà Nội sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp các dịch vụ bảo hiểm bảo lãnh hoàn hảo tới nhiều đối tượng khách hàng không chỉ là các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam mà còn là các doanh nghiệp và cá nhân đang sống, làm việc và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Xin cảm ơn!

Chi nhánh công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul tại Hà Nội
Giám đốc chi nhánh
Kwon Soon Yong